• Jak je zařízení připojeno k počítači/počítačové síti?

Zařízení se připojuje k routeru počítačové sítě prostřednictvím standardního datového LAN kabelu, který poskytuje stabilní konektivitu s odpovídající datovou propustností a s minimem provozních výpadků vyžadujících servisní podporu. Připojení prostřednictvím WI-FI zařízení neumožňuje. 

 

 • Co je součástí ročního obnovovacího poplatku?

 1. Předplatné programové údržby a technická podpora
  Program fronty, který je součástí dodávky zařízení, zajišťuje celou řadu programových funkcí. Mimo jiné se jedná o propojovací článek mezi čtečkou kartiček vkládaných pacienty a Vaším ambulantním programem. Tyto funkce programu fronty jsou průběžně upravovány/upgradovány. Upgrade je uvolňován minimálně 4x/1 rok. V rámci upgradu jsou prováděna vylepšení stávajících funkcí, implementovány funkce nové, optimalizovány funkce optického rozpoznávání a rozvíjena komponenta programového propojení s ambulantními programy CGM (určena pro zákazníky využívající integrovanou verzi zařízení).Technická podpora je zaměřena zejména na konfiguraci zařízení v síti a korekce nastavení a zajištění jeho chodu v případě změn provozního prostředí. Typickým příkladem je výpadek síťové komunikace mezi čtečkou a programem fronty pacientů, ke kterému může dojít po samovolném upgradu antivirového programu. V takovém případě pro Vás zajistíme nápravu prostřednictvím vzdáleného servisního zásahu.
 2. Licenční oprávnění k propojení s ambulantním programem společnosti CGM
  Jedná se o licencovaný modul ambulantního programu. Jeho dodávku zajistíme společně s nákupem systému NEKLEPAT CZ. Není nutné separátně vyjednávat zakoupení u společnosti CompuGroup Medical Česká Republika. Nákup oprávnění propojení s ambulantním programem je podmíněn nákupem předplatného programové podpory (viz. předchozí bod) v jehož rámci zajišťujeme trvalou kompatibilitu systému NEKLEPAT CZ a programů CGM.
  Více informací o cenách zařízení a služeb najdete v našem ceníku 
 • Jak je zařízení napájeno, a lze použít POE?

Zařízení je standardně vybaveno/napájeno 5V 3A adaptérem s microUSB koncovkou. Pokud je třeba zajistit napájení na větší vzdálenost, než je délka kabelu standartního adaptéru, implementujeme v rámci montáže do zařízení 5V DC/DC převodník vybavený 24V adaptérem, k němuž technik v rámci montáže připájí kabel v délce dle potřeby. Tento kabel je možné např. táhnout ve společné liště s LAN kabelem, apod.
POE napájení standardně nenabízíme z důvodu eliminace případných komplikací vyplývajících z různých standardů síťových adapterů provozovaných klienty atd. Výše popsaný postup napájení je standardizovanou alternativou k možnosti POE napájení.

 • Kdo mi zařízení namontuje?

Součástí našich služeb je i zajištění montáže kvalifikovaným servisním pracovníkem.
V rámci montáže technik zajistí veškeré kabelové rozvody, konfiguraci zařízení a jeho propojení s ambulantním programem a zaškolení v použití programu fronty. Montážní práce jsou realizovány jako individuální dodávka služeb. Rozsah prací je závislý na konkrétních podmínkách a požadavcích zákazníka. Zákazník je po projednání požadavků informován o předpokládaném rozsahu prací. Fotografie z montáže a podrobné informace naleznete zde

 • S jakými lékařskými programy je zařízení propojeno?

Systém NEKLEPAT CZ je aktuálně integrován s těmito programy:

 • MEDICUS
 • PC DOKTOR
 • PC DENT
 • AMICUS
 • DENTIST+
 • CGM MEDISTAR
 • ADAM
 • SmartMEDIX
 • DENT21
 • OpenLims

Našim zákazníkům nabízíme tzv. otevřené API, aby si mohli propojit čtečku i se svým ambulantním programem. Jak přesně vypadá fronta pacientů v integrovaných ambulantních programech se můžete podívat zde.  Pokud žádným z těchto programů nedisponujete, využívá zařízení vlastní program fronty. Náhled si můžete prohlédnout zde. 

 • Je systém NEKLEPAT CZ integrován s programem SmartMEDIX?

ANO.

Systém NEKLEPAT CZ je možné využívat dvěma způsoby:

 1. Jedna z možností je přímé propojení do ambulantních programů - seznam viz předchozí bod. Program SmartMEDIX patří mezi ambulantní programy propojené s NEKLEPAT CZ.
 2. Druhou možností je využití našeho vlastního externího programu fronty pacientů, který dodáváme společně se zařízením.
 • Co mi přinese nadstavba vyvolávací systém?

Určitě ušetří práci a kroky navíc pro sestřičku nebo recepční. Doktor si sám vyvolává pacienty podle své potřeby a pacienti získají přehled o svém pořadí. Jaké výhody přinese systém NEKLEPAT CZ ve Vašem zařízení si můžete přečíst zde

 • Dá se nastavit předpokládaná doba čekání pacienta v čekárně?

Bohužel nedá, jelikož ani doktor nikdy dopředu neví, jak dlouho se pacient v ordinací zdrží. Naše zařízení pouze určuje pořadí pacientů v čekárně a informuje sestru a doktora o přítomnosti a důvodu návštěvy pacienta. 

 • Bude k dispozici i verze vyvolávacího systému s pořadovými lístečky?

Ano, pořadové lístky tiskne náš Vyvolávací systém PRINT. Veškeré informace o něm, naleznete zde

 • Co se stane, když pacient přijde bez kartičky zdravotní pojišťovny?

Pacient má na výběr, buď se může identifikovat pomocí občanského nebo řidičského průkazu, nebo se se identifikuje pomocí funkce "Nemám kartu", která ho iniciuje k vypsání svého příjmení a roku narození pomocí virtuální dotykové klávesnice. 

 • Je vyvolávací systém v souladu s GDPR?

Samozřejmě. Jelikož vyvolat pacienta jménem Úřad pro ochranu osobních údajů umožňuje povoluje. Této problematice jsme věnovali samostatný článek, který si můžete přečíst zde

 • Je vyvolání doprovázeno zvukem?

Ano. Vyvolání pacienta doprovází gong a ikonka se jménem a názvem ordinace se rozbliká po dobu cca 8 vteřin . Vyvolání pacienta lze také několikrát opakovat. Jak vypadá vyvolání pacienta v praxi se můžete podívat na našem YouTube videu zde.  

 • Je možné použít jeden vyvolávací systém v případě, že je na patře více ordinací, nebo musím mít pro každou ordinaci vlastní?

Jedno zařízení umožňuje vyvolávat pacienty až pro 5 ordinací najednou. Pokud potřebujete vyvolávat do více ordinací, tak každý poslední volající se objeví v prvním vyvolávacím řádku, tzn. že počet vyvolaných je neomezený.  

 • Je vhodné umístit systém NEKLEPAT CZ do nemocnic nebo na polikliniky?

URČITĚ ANO! Hlavním úkolem systému NEKLEPAT CZ je zlepšit organizaci práce zdravotnickému personálu, a v těchto větších zařízeních (kde fronty jsou na denním pořádku), plní svou roli velice efektivně. Jaké výhody přináší si můžete přečíst zde. 

 • Co mám dělat, když nepoužívám ambulantní program od společnosti CompuGroup Medical ČR? Mohu i tak Vaše zařízení používat?

Ano můžete. Jak poté celý systém funguje se můžete podívat zde. 

 • Co mi NEKLEPAT CZ přinese oproti ostatním podobným produktům?

Snažíme se dělat pro naše zákazníky opravdu maximum a proto chceme, aby jim NEKLEPAT CZ ulehčilo práci co nejvíce. Proto jsme pro Vás sepsali pár bodů, díky kterým se odlišujeme od konkurence na českém trhu. Hlavním bodem je určitě integrace s ambulantními programy od společnosti CompuGroup Medical ČR, dále také jednoduchost v konstrukci našich zařízení a mnoho dalších si můžete přečíst ZDE v článku o konkurenčních výhodách. 

 • Umí čtečka Displej a Basic číst i občanské a řidičské průkazy?

Ano umí. Sice na to nejsou uzpůsobené, ale podle zkušeností čte i tyto průkazy a lze se díky nim identifikovat. 

 • Co dělat, když naše zařízení navštěvují i pacienti jiné národnosti? Jak se mohou identifikovat oni?

Nyní lze na čtečce s displejem nastavit znění až v 8 cizích jazycích. Pacient si v pravém horním rohu displeje zvolí do kterého jazyka chce čtečku přepnout a zobrazí se menu v požadovaném jazyce. Identifikovat se může pomocí OP, ŘP nebo pomocí funkce "Nemám kartu". Po vybrání této funkce se mu na displeji zobrazí virtuální dotyková klávesnice, kde zadá své příjmení a rok narození. Tyto informace jsou dále postoupeny do fronty pacientů. 

Přesný postup si můžete prohlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=GDOZms7RAGo