REGISTRAČNÍ KIOSKY + VYVOLÁVACÍ SYSTÉM 

Systém evidence pacientů v čekárně s možností volat pacienty do ordinace.