Práce s pacienty je o tolik jednodušší. Hned po příchodu vím, o koho se jedná a kdy má jít na řadu. Navíc využíváme zařízení s displejem, takže mi neobjednaní pacienti mohou jedním kliknutím sdělit důvod návštěvy.

MUDr. Zuzana Hrehorová, Praha

Co umí pořadový systém DISPLEJ?


Identifikuji totožnost pacienta v čekárně kartou pojišťovny nebo dokladem (OP / ŘP)

Zjistím a sdělím  personálu důvod návštěvy pacienta

Mohu identifikovat pacienta v čekárně pomocí dotykové klávesnice, nemá-li doklad

Automaticky přidělím pacienta na příslušné oddělení, dle zvoleného důvodu návštěvy
Přidělím a vytisknu pacientovi pořadové číslo

Jsem propojen s ambulantními programy ordinace

Informuji o času příchodu / registrace pacienta v čekárně a jak dlouho čeká
Vyvolám pacienta příjmením na obrazovce

Vyvolám pacienta pořadovým číslem

Mohu publikovat reklamní nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce

Zaujaly Vás naše vyvolávací systémy? Napište nám!

Ať už máte obecný dotaz na fungování systému, zajímá vás možnosti propojení s externími programy, nebo chcete vytvořit cenovou kalkulaci, neváhejte se na nás obrátit. Náš pracovník vás bude obratem kontaktovat.


Jak elektronická čekárna ve verzi DISPLEJ funguje:

  • Identifikace pacienta a důvodu návštěvy Pacient při při příchodu do čekárny zvolí důvod své návštěvy na dotykovém displeji. (Nabídku až 10 upravitelných tlačítek definuje sestra/lékař přímo v ambulantním programu dle vlastního uvážení.) 

    Poté se pacient identifikuje vložením karty pojišťovny, OP nebo ŘP, případně pomocí dotykové klávesnice.
  • Přenos dat do počítače sestry/lékaře
    Pacient je přidělen do evidence virtuální fronty k příslušnému pracovišti/ordinaci dle zvoleného důvodu návštěvy. Údaje pacienta jsou vyplněny automaticky do ambulantního programu lékaře bez nutnosti jakéhokoliv opisování.

Jaké jsou přínosy zařízení pro personál?

  • Značné snížení časových a režijních nákladů personálu vynucených identifikací pacienta a komunikací s pacientem (identifikace pacienta, zjištění důvodu návštěvy, určení ošetřujícího lékaře/ordinace atd.).
  • Eliminace přepisů údajů z karet ZP do kartotéky (vyhledávání, zakládání nových záznamů) - vše možné uskutečnit v podobě pár kliknutí.
  • Automatické rozlišení pacientů podle toho, zda vyžadují akci ze strany lékaře nebo pouze sestry (např. výdej receptu) - přínáší zefektivnění organizace práce.
  • Lékař/sestra pracuje výhradně v prostředí ambulantního programu bez nutnosti nahlížet do externě spuštěných aplikací (plná integrace nejen s programy od CGM).

Díky otevřené API můžeme zařízení propojit i s vaším programem. Pokud nepoužíváte žádný ambulantní program, ke kiosku dostanete náš program FRONTA pro správu čekárny.

Integrováno s programy: 

DALŠÍ PRODUKTY