Co umí vyvolávací systém PRINT?


Identifikuji totožnost pacienta v čekárně kartou pojišťovny nebo dokladem (OP / ŘP)

Zjistím a sdělím  personálu důvod návštěvy pacienta

Mohu identifikovat pacienta v čekárně pomocí dotykové klávesnice, nemá-li doklad

Automaticky přidělím pacienta na příslušné oddělení, dle zvoleného důvodu návštěvy
Přidělím a vytisknu pacientovi pořadové číslo

Jsem propojen s ambulantními programy ordinace

Informuji o času příchodu / registrace pacienta v čekárně a jak dlouho čeká
Vyvolám pacienta do příslušné ordinace příjmením na obrazovce

Vyvolám pacienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem

Mohu publikovat reklamní nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce

Integrováno s ambulantními programy:

Díky otevřené API můžeme zařízení propojit i s vaším programem. Pokud nepoužíváte žádný ambulantní program, ke kiosku dostanete náš program FRONTA pro správu čekárny.

Jak funguje systém PRINT?

  • Systém je kombinací registračního kiosku DISPLEJ, který eviduje pořadí pacientů v čekárně, dále vyvolávacího modulu a modulu s tiskárnou pořadových štítků.
  • Lze přednastavit až 10 dotykových tlačítek sloužících pacientům pro udání důvodu jejich návštěvy.

  • Čtečka dokladů či dotyková klávesnice umožní pacientovi se identifikovat a zároveň registrovat do fronty hned po příchodu do čekárny.

  • Systém příchozí pacienty podle libovolného nastavení automaticky třídí do front u příslušných dveří/pracovišť dle zvoleného důvodu návštěvy.

  • Díky integraci s předními ambulantními programy můžete údaje pacienta načítat přímo bez nutnosti opisování do karty a pracovat s nimi v programu který znáte. 

  • Pacient je vyvolán pomocí čísla, které mu bylo při identifikaci přiděleno. Nastavit lze 2 možnosti přidělování číselného pořadí.

  • Vyvolání pacienta je doplněno zvukovým signálem a vyvolávat lze až do 5ti ordinací najednou. 

Informační či reklamní plocha v ceně

Promítejte pacientům informace s ENTRY SIGNAGE

Naše vyvolávací obrazovky umožňují i publikaci mediálního obsahu pomocí našeho systému přímo z vašeho počítače. Můžete tak vzdáleně z pohodlí ordinace či kanceláře promítat čekajícím pacientům například informace o provozu ordinace, reklamní videa, a jiná média.

Levnější varianta bez tiskárny

Vyvolávací systém LITE

Hledáte-li levnější variantu kiosku, můžete zvážit systém LITE. Narozdíl od konfigurace print, neobsahuje termotiskárnu pořadových štítků a pacienty vyvolává pomocí jména z dokladu či iniciály.


Prohlédněte si i další systémy NEKLEPAT CZ

Zavedení nového vyvolávacího systému do naší ambulance je komfortní pro pacienty i zdravotní sestru. Díky propojení registračního zařízení s počítačem jasně vidíme, kolik pacientů v čekárně sedí a jak dlouho, zda přišli i lidé mimo objednání. Sestřička nemusí neustále odbíhat, pacienty vyvolává od svého stolu prostřednictvím obrazovky v čekárně,“ vysvětluje primář ORL oddělení, MUDr. Aleš Palla
Zdroj: https://www.nemtru.cz/orl-ocni-oddeleni-nove-barevne-moderni-novinkou-je-vyvolavaci-system