Co umí vyvolávací systém PRINT?


Identifikuji totožnost pacienta v čekárně kartou pojišťovny nebo dokladem (OP / ŘP)

Zjistím a sdělím  personálu důvod návštěvy pacienta

Mohu identifikovat pacienta v čekárně pomocí dotykové klávesnice, nemá-li doklad

Automaticky přidělím pacienta na příslušné oddělení, dle zvoleného důvodu návštěvy
Přidělím a vytisknu pacientovi pořadové číslo

Jsem propojen s ambulantními programy ordinace

Informuji o času příchodu / registrace pacienta v čekárně a jak dlouho čeká
Vyvolám pacienta příjmením na obrazovce

Vyvolám pacienta pořadovým číslem

Mohu publikovat reklamní nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce

Zaujaly Vás naše vyvolávací systémy? Napište nám!

Ať už máte obecný dotaz na fungování systému, zajímá vás možnosti propojení s externími programy, nebo chcete vytvořit cenovou kalkulaci, neváhejte se na nás obrátit. Náš pracovník vás bude obratem kontaktovat.

Integrováno s ambulantními programy:

Díky otevřené API můžeme zařízení propojit i s vaším programem. Pokud nepoužíváte žádný ambulantní program, ke kiosku dostanete náš program FRONTA pro správu čekárny.

Jak funguje systém PRINT?

  • Systém je kombinací registračního kiosku DISPLEJ, který eviduje pořadí pacientů v čekárně, dále vyvolávacího modulu a modulu s tiskárnou pořadových štítků.
  • Lze přednastavit až 10 dotykových tlačítek sloužících pacientům pro udání důvodu jejich návštěvy.

  • Čtečka dokladů či dotyková klávesnice umožní pacientovi se identifikovat a zároveň registrovat do fronty hned po příchodu do čekárny.

  • Systém příchozí pacienty podle libovolného nastavení automaticky třídí do front u příslušných dveří/pracovišť dle zvoleného důvodu návštěvy.

  • Díky integraci s předními ambulantními programy můžete údaje pacienta načítat přímo bez nutnosti opisování do karty a pracovat s nimi v programu který znáte. 

  • Pacient je vyvolán pomocí čísla, které mu bylo při identifikaci přiděleno. Nastavit lze 2 možnosti přidělování číselného pořadí.

  • Vyvolání pacienta je doplněno zvukovým signálem a vyvolávat lze až do 5ti ordinací najednou. 

Informační či reklamní plocha v ceně

Promítejte pacientům informace s ENTRY SIGNAGE

Naše vyvolávací obrazovky umožňují i publikaci mediálního obsahu pomocí našeho systému přímo z vašeho počítače. Můžete tak vzdáleně z pohodlí ordinace či kanceláře promítat čekajícím pacientům například informace o provozu ordinace, reklamní videa, a jiná média.

Levnější varianta bez tiskárny

Vyvolávací systém LITE

Hledáte-li levnější variantu kiosku, můžete zvážit systém LITE. Narozdíl od konfigurace print, neobsahuje termotiskárnu pořadových štítků a pacienty vyvolává pomocí jména z dokladu či iniciály.


Prohlédněte si i další systémy NEKLEPAT CZ

Zavedení nového vyvolávacího systému do naší ambulance je komfortní pro pacienty i zdravotní sestru. Díky propojení registračního zařízení s počítačem jasně vidíme, kolik pacientů v čekárně sedí a jak dlouho, zda přišli i lidé mimo objednání. Sestřička nemusí neustále odbíhat, pacienty vyvolává od svého stolu prostřednictvím obrazovky v čekárně,“ vysvětluje primář ORL oddělení, MUDr. Aleš Palla
Zdroj: https://www.nemtru.cz/orl-ocni-oddeleni-nove-barevne-moderni-novinkou-je-vyvolavaci-system