Klikněte prosím na název ambulantního programu, který používáte:

V případě, že používáte některý z výše uvedených ambulantních programů, využijete tak plný potenciál NEKLEPAT CZ. Systém rozpozná nového nebo evidovaného pacienta a automaticky tak otevře jeho zdravotní kartu bez nutnosti vyhledávání v kartotéce nebo usnadní založení nového pacienta do kartotéky pomocí předvyplnění údajů z kartičky pojišťovny. 

U každého pacienta si lze rozkliknout detail kartičky pojišťovny s jeho identifikačními údaji (snímek kartičky pojištěnce + opticky rozpoznaný obsah kartičky, který je upravitelný).

Ve čtečce se žádné údaje neukládají, vše se rovnou přenáší do počítače zdravotního personálu.

V případě, že používáte i Vyvolávací systém LITE můžete pacienty vyvolávat pohodlně ze svého ambulantního programu od CGM. 

PC DOKTOR/PC DENT

Náhled na frontu pacientů ve vašem počítači s možností náhledu na kartičku zdravotní pojišťovny. 

Propojení s ambulantním programem PC DOKTOR.

MEDICUS

Náhled na frontu pacientů ve vašem počítači s možností náhledu na kartičku zdravotní pojišťovny. 

NEKLEPAT CZ a MEDICUS

AMICUS

Náhled na frontu pacientů ve vašem počítači s možností náhledu na kartičku zdravotní pojišťovny. 

DENTIST+

fronta dentist

CGM MEDISTAR

SmartMEDIX

Fronta pacientů SmartMEDIX