Zpříjemněte pacientům návštěvu vašeho zdravotnického zařízení a sobě ušetřete čas při řešení jejich požadavků.  

JAKÉ JSOU VÝHODY NEKLEPAT CZ S VYVOLÁVACÍM SYSTÉMEM?


PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL 
 • Lékař, zdravotní sestra nebo recepční mají přehled o své čekárně, tzn. o počtu čekajících pacientů, jejich identitě (včetně registrované zdravotní pojišťovny), době strávené v čekárně a díky zvolenému důvodu návštěvy ihned ví s čím pacient přichází. Tato funkce například umožní sestřičce vyřídit administrativní práce, aniž by zatěžovala lékaře, tzn. pacienta může odbavit sama bez dlouhého čekání. 
 • Personál/ordinace může pacienta přesměrovat ze své fronty do fronty jiného lékaře/pracoviště, například v případě že k prohlídce potřebuje ještě jiná vyšetření. Pacienta si pak stačí pouze vyvolat z čekárny. 
 • Je-li potřeba pacienta nasměrovat na pracoviště bez potřeby lékařské péče např. výdejna zdravotnického materiálu lze i tuto situaci podchytit pomocí programu Fronta pacientů.
 • Pacienti získají jistotu, že se o jejich přítomnosti ví. Tím dochází k eliminaci vypjatých situací v čekárně. 
PRO PACIENTY
 • Svou přítomnost nemusí hlásit na recepci nebo u zdravotní sestřičky. Stačí se identifikovat pomocí kartičky pojištěnce. Tím je pacient okamžitě zařazen do Fronty pacientů k určenému lékaři (dle odbornosti). 
 • Přináší jistotu, že je o jejich přítomnosti lékař nebo sestra okamžitě informován/a.
 • Díky vyvolávacímu systému má pacient přehled o jednotlivých ordinacích na patře a ví, do kterých dveří a kdy se může dostavit. 
 • Ušetříte pacientovi spoustu času při čekání mezi jednotlivými odděleními nebo v případě kdy potřebuje vyřídit "pouze" administrativní záležitosti (např. potvrzení o návštěvě lékaře, vyzvednutí receptu apod.).
 • V případě, že je pacient přesměrován na jiné oddělení zdravotnického zařízení, tak mu odpadá povinnost se znovu registrovat pomocí kartičky pojištěnce.
Tlačítka na displeji jsou libovolně měnitelná. Mohou to být názvy ordinací, jména lékařů nebo druhy vyšetření. 
Verze DISPLEJ

Program Fronta pacientů zajišťuje přehled o příchozích pacientech s uvedeným důvodem návštěvy včetně možnosti náhledu na snímek kartičky zdravotní pojišťovny.

Pacienta lze vyvolávat  jménem (verze LITE) nebo pomocí pořadových štítků (verze PRINT). 

 • Vyvolávací systém LITE umožňuje vyvolávat pacienta příjmením a iniciálou křestního jména. Je v souladu s GDPR a vyžaduje minimální nároky na HW vybavení. Vyvolává až do pěti ordinací najednou (barevně rozlišeny) a je doprovázen zvukovým signálem. Další potřebné informace naleznete zde
 • Vyvolávací systém PRINT funguje na základě tisku pořadových štítků. Pomocí přiděleného čísla je poté pacient vyvolán. Tato verze je ideálním řešením pro velká zdravotnická zařízení s vysokou denní frekvencí pacientů.

.Návštěva lékaře přece nemusí být ta nepříjemná část dne...