Měli jsme tu čest stát se součástí celkové modernizace ORL a očního oddělení Oblastní Nemocnice Trutnov, a.s. Náš vyvolávací systém ve verzi PRINT zajišťuje hladký chod oddělení pomocí rovnou 2 registračních kiosků u vchodů na obou odděleních. Pacient zadá pomocí tlačítek na displeji kiosku důvod své návštěvy, identifikuje se kartou pojištěnce, dokladem, nebo virtuální klávesnicí (pokud zapomene doklad doma) a obdrží štítek s pořadovým číslem. Tyto údaje jsou přeneseny do počítače personálu na příslušném oddělení odkud jsou pacienti vyvoláváni svým číslem na obrazovce umístěné na zdi v čekárně.

 „Vyvolávací systém na modernizovaných ambulantních odděleních je zatím ve zkušebním provozu, ale první výsledky ukazují, že se osvědčil. Zdravotníkům usnadňuje práci a pro pacienty je přehledný. Proto jej pravděpodobně budeme postupně zavádět i do našich dalších ambulancí“ říká předseda správní rady Oblastní nemocnice Trutnov, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Zdroj: https://www.nemtru.cz/orl-ocni-oddeleni-nove-barevne-moderni-novinkou-je-vyvolavaci-system

Přehled produktů NEKLEPAT CZ