Dne 21. 11. 2018 jsme měli tu čest prezentovat zařízení NEKLEPAT CZ na zdravotnickém kurzu pro zdravotní sestry v Litovli, pod vedením paní Miltové,  která zastupuje společnost PMeduca (http://www.pmeduca.com/). Tato společnost se zabývá akreditovaným vzděláváním zdravotnického personálu. 

Kurz se konal v Litovli a prezentovali jsme zde čtečku ve verzi DIPSLEJ s ukázkou Vyvolávacího systému LITE. Účastníky kurzu nejvíce zajímali zkušenosti z praxe (např. reakce pacientů na elektronickou frontu) a zařízení shledali velice pozitivně. 

Prezentace NEKLEPAT CZ