Máme tu měsíc do spuštění povinného vystavování eNeschopenky. Už je Vaše ordinace připravena na tuto novinku v českém zdravotnictví? Jaké jsou možnosti používání eNeschopenky a jak na ní reagují největší dodavatelé ambulantních a nemocničních softwarů?

eNeschopenka, další novinka po zavedení povinného eReceptu. Lékaři si mohou vybrat ze dvou možných verzí používání eNeschopenky:

1) Aplikace na portálu ČSSZ : Jde sice o bezplatnou, ale méně pohodlnou verzi. Bude fungovat pomocí přihlášení se prostřednictvím systému datových schránek, elektronickou občankou nebo prostředkem Národní identitní autority. 

2) Pomocí aktualizace ambulantního/nemocničního softwaru, který lékař využívá: Lékař získá přidělené číslo od poskytovatele, kterým se přihlašuje k eReceptu. Tato varianta je zpoplatněna, dle ceníku poskytovatelů ambulantních a nemocničních programů. Výhodou této varianty je, že lékař není odkázán na využívání externí aplikace, ale pohybuje se v prostředí svého programu. 

Náhradní variantou k elektronické cestě je při technickém výpadku nový třídílný tiskopis.

Názory na tuto hlavní změnu v roce 2019 jsou rozporuplné, a proto je navrhována tzn. toleranční doba, která pomůže lékařům se s používáním eNeschopenky sžít. Docent Svatopluk Býma ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP varuje, že potíže při přechodu na novou eNeschopenku mohou lékařům znechutit celé eHealth. „Nedostatečná komunikace ze strany MPSV a ČSSZ způsobí to, že eNeschopenku lékaři kvůli nejasnostem špatně přijmou. Poškodí to celou myšlenku elektronizace zdravotnictví, kterou my plně podporujeme,“ uvedl před časem Býma.  Zástupci společností CompuGroup Medical ČR a STAPRO dodávají, že se na změny postupně připravovali a snaží se lékařům co nejvíce zjednodušit přechod na tuto inovaci.