Neklepat CZ vzniklo především za jedním účelem a to ušetřit personálu zdravotnických zařízení práci a tím samozřejmě i čas. Pokusili jsme se jeho návratnost tedy vyjádřit časem, který může zdravotní sestra nebo lékař věnovat jiné práci. Při jakých činnostech šetří zařízení NEKLEPAT CZ čas především, jelikož není potřeba je nadále vykonávat?

Netřeba přerušovat práci

Není potřeba přerušovat práci kvůli identifikaci pacienta klepajícího na dveře a určení jeho návštěvy, v některých případech i nasměrování do správné ordinace (jistě to znáte). S NEKLEPAT CZ se pacient jednoduše identifikuje ve čtečce vč. důvodu návštěvy. Sestra ví, kdo s čím přichází a může si následně práci s jednotlivými pacienty (např. výdej receptu, příprava na odběry atd.) časově co nejvýhodněji zorganizovat.

Ruční práce s kartičkami pojišťovny

Fyzicky přebírat od pacientů karty pojišťovny a opakovaně přepisovat rodné číslo do systému pro vyhledání pacienta v kartotéce - r.č. je rozpoznáno automaticky, záznam pacienta v kartotéce se otvírá na 1 kliknutí.

Zefektivnění organizace odbavení pacientů.

Ne vždy potřebuje klepající pacient služby lékaře. Vybrané administrativní úkony může sestra zcela nebo částečně provést ještě před vstupem pacienta do ordinace, zatímco lékař ošetřuje předchozího pacienta (již víte kdo je za dveřmi a proč přichází). Takový pacient se ve frontě lékaři nemusí vůbec zobrazit, není-li to nutné.

Kolik času tedy ušetříte?

Z dosavadní praxe a zkušeností středisek využívajících naše zařízení vyplynulo, že výše optimalizací nebo eliminací režijních časových nákladů lze uspořit i desítky vteřin pracovního času lékařského personálu (sestra, recepční, lékař) na 1 pacienta.

Při průměrné návštěvnosti ordinace 30 pacientů denně, se tak roční úspora pohybuje v řádu 100 a více pracovních hodin, které tak lze využít účelněji.  V závislosti na aktuální výši personálních nákladů, počtu pacientů apod. tak lze kalkulovat s návratností nákladů do zařízení v horizontu 1 - 2 roky.