Před nedávnem jsme upravili vzhled dotykových tlačítek našeho zažízení NEKLEPAT CZ.

Na displeji si sami definujete 2 - 10 předvoleb (důvodů návštevy). ze kterých si pacient může zvolit.

Informace o zvoleném důvodu návštěvy bude společně s idenfikačními údaji pacienta načtenými z karty pojišťovny přenesena do Vašeho ambulatního programu.

Na přiložených obrázcích si prohlédněte,design dotykových tlačítek na zařízení umístěném v čekárně.

Pokud si na zařízení nastavíte sudý počet předvoleb, tlačítka se automaticky zarovnají do 2 sloupců.

Integrováno s ambulantními programy: