Co se v poslední době událo v českém zdravotnictví a jaký to bude mít dopad na řízení Vaší ordinace? 

CO TO KONKRÉTNĚ ZNAMENÁ PRO ČESKÉ LÉKAŘSKÉ ORDINACE?

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o léčivech, která upravuje sdílený lékový záznam pacienta. Tento záznam lékařům umožní zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta. Díky tomu dojde k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. 

Lékař už nebude muset spoléhat na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a správnosti takových informací. Zdravotnický personál si také bude moci zkontrolovat, jestli si pacient léky vyzvedl či ne. Tuto novinku uvítají také lékárníci, kteří díky tomu mohou poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léky a upozornit na případné nežádoucí účinky. 

Pacient bude mít právo na vyslovení nesouhlasu se sdílením jeho osobních dat. Při přípravě tohoto programu se spolupracovalo s Úřadem pro ochranu osobních údajů, aby byla ochrana citlivých dat o pacientech zajištěna. 

Přístup do lékového záznamu budou mít pouze lékaři, u kterých bude prokazatelné, že poskytují zdravotní služby. 

Ministerstvo zdravotnictví se snaží, aby sdílený lékový záznam pacienta byl spuštěn co nejdříve po schválení Parlamentem ČR. S ohledem na aktuální stav a probíhající legislativní proces předpokládají, že bude spuštěn na začátku příštího roku


My tomuto přístupu fandíme, jelikož ač se to nezdá, tak v letech 2007 až 2017 došlo k více než 3,5 násobnému nárůstu počtu hospitalizací v důsledku nesprávného užívání léků. V důsledku nežádoucích léků dochází k úmrtí, data hovoří až o 200 úmrtích ročně.