Vyvolávejte čekající pacienty v program MEDICUS


Odbavujte čekárnu jedním kliknutím.

Díky integraci vyvolávacích systémů NEKLEPAT CZ s ambulantními programy od společnosti CompuGroup Medical Česká republika můžete své pacienty evidovat v registračním kiosku při příchodu do čekárny (včetně totožnosti a důvodu návštěvy) a vyvolávat pomocí jednoho kliknutí. 

Hlavní přínosy integrace s MEDICUS

Usnadnění práce

Na základě načtených údajů pacienta přenesených do vašeho programu, systém automaticky otevře kartu pacienta, případně usnadní založení karty nového pacienta s předvyplněnými údaji. Žádné zdlouhavé opisování údajů vás již nečeká.

Urychlení odbavení

Personál ordinace ví o pacientovi i důvodu jeho návštěvy, aniž by chodil do čekárny. Systém umožňuje automatické zařazování pacientů do jednotlivých front dle zvoleného důvodu návštěvy. Pomocí pár kliknutí poté můžete pacienta vyvolat do ordinace, využijete-li verzi s vyvolávacím systémem LITE nebo PRINT.

Klid mezi pacienty

V čekárnách, kde používají NEKLEPAT CZ, se pacienti nedohadují o svém pořadí nebo se nesnaží vehementně klepat na dveře. Každý pacient se při příchodu registruje a má jistotu, že o něm lékař či sestra ví. Pokud pacient zapomene kartičku pojištěnce, může se registrovat OP nebo ŘP, případně využít elektronickou klávesnici.

Vyberte si z našich systémů